Erityisherkkä ihminen

Oletko kuullut aiemmin käsitettä erityisherkkä ihminen?

Vaikka itse olenkin paljon itsetuntemuksen ja itsensä kehittämisen parissa liikkunut, tuli tämä käsite itselleni vastaan vasta hetki sitten kollegan kanssa keskustellessa. Olen kuitenkin viime päivinä sen myötä kiinnittänyt omaan toimintaani tarkemmin huomioita ja etsinyt tiettyjä selityksiä omalle toiminnalle, joten näin tarpeelliksi avata myös asian faktapuolta ja oivalluksiani myös sinulle. Ehkä sinäkin voit niiden avulla huomata itsessäsi tiettyjä toimintatapoja ja ominaisuuksia ja oppia tuntemaan itsesi paremmin. Mitä paremmin tunnet itsesi, sen paremmin pystyt olemaan sinut itsesi kanssa ja rakastamaan itseäsi juuri tuollaisena kuin olet. Erilaisuus on arvokasta, joten älä koskaan lähde muuttamaan itseäsi muuksi kuin sisimmistäsi luonteeltasi olet.

Mitä on erityisherkkyys?

Erityisherkkyys on synnynnäistä tunne- ja aistiherkkyyttä. Noin joka viides ihminen, niin miehistä kuin naisistakin, ovat erityisherkkiä. Kyse on normaalista temperamenttipiirteestä ja hermojärjestelmän herkkyydestä aistia, havaita ja reagoida asioihin normaalia voimakkaammin. Erityisherkkyys ei ole diagnoosi. Se ei ole sairaus eikä vika tai vamma. Kuitenkin sen tunnistaminen itsessään voi hyödyttää itsetuntemuksen kannalta.

Herkkyystestin pääset tekemään täältä.

Mitä on erityisherkkyys?

Oma kokemus asiasta – Tunnistatko samoja piirteitä itsessäsi?

Omalta osaltani olen aina tiedostanut sen, että olen hyvinkin temperamenttinen tapaus, joka kiihtyy nollasta sataan. Olen aina ollut erityisen hyvä lukemaan ihmisten läpi ja jo ensi kosketuksella aistimaan, minkälainen ihminen on kyseessä – ikään kuin minulla olisi vahvat tuntosarvet päässäni. Huomaan hienovaraisetkin muutokset äänensävyssä ja, jos viesteissä joku käyttääkin huutomerkin tai jonkun hymiön sijaan jotain muuta, kiinnitän siihen vahvasti huomiota ja lähden tulkitsemaan tilannetta. Voin sanoa, että en edes muista, koska olisin mennyt mönkään ihmistuntemuksen suhteen.

Olen luonteeltani hyvin empaattinen ja siten hyvä kuuntelija. Koen vahvasti muiden ilon kuin myös surunkin sympatiani vuoksi. Koen tarvetta pyrkiä auttamaan parhaani mukaan ja turhaudun, jos en pysty olla tilanteessa avuksi. Haluan välttää viimeiseen asti itsekeskeisyyttä ja tuottaa muille hyvää oloa.

Aistin helposti eri energiatasot – joillain on huomattavasti korkeampi värähtely ja yleensä se ulospäin näyttäytyy positiviisena energiana. Kun taas joillain on hyvinkin matala värähtely ja se näyttäytyy helposti negatiivisuutena. Olen myös altis mielialan vaihteluille seuran mukaan eli muiden ihmisten mieliala vaikuttaa minuun suuresti. Aistin myös eri paikkojen energiatasot.

Taiteet ja musiikki koskettavat minua hyvinkin vahvasti, ja aina koulussakin niiden osalta olin 10 oppilas. Olen aina ollut hyvin tunnollinen, oikeastaan perfektionisti ja koittanut välttää viimeiseen asti mokaamista ja asioiden unohtamista. Se taas on näkynyt usein stressaantuneisuutena, sillä otan asioiden hoidon niin tunnollisesti sydämelleni, että en välttämättä tunnista omia jaksamisen rajojani. Teen niin kauan, niin paljon ja niin huolellisesti, että suoriudun niin hyvin kuin mahdollista. Olenkin aina ollut hyvin kriittinen ja ankara itseäni kohtaan.

Kilpaillessa tai muuten jonkun minua tarkkaillessa hermostun tai saatan muuttua hyvinkin epävarmaksi. Omaan rikkaan ja monitahoisen elämän ja olen aina ollut innokas tutustumaan uusiin ihmisiin ja kokeilemaan uusia asioita.

Vaikka usein erityisherkät ovat ujoja ja hiljaisia sekä itkevät helposti niin itse kuuluun siihen 30 prosentin joukkoon erityisherkistä, jotka ovat ulospäinsuuntautuneita ja omaavat vahvan suojakuoren.

Erityisherkkyyden tiedostamisesta hyötyä

Minustakin löytyy siis lukuisia erityisherkän luonteenpiirteitä, itseasiassa hyvinkin paljon. Ne kaikki piirteet olen aina tiedostanut itsessäni, mutta tuntui älyttömän helpottavalta löytää niihin syy ja ymmärtää, että ne ovat osa synnynnäistä luonnettani, mitä ei pysty eikä kannatakkaan yrittää muuttaa. On kuitenkin tärkeää tiedostaa ne piirteet itsessään, jotta pystyy ottamaan ne paremmin huomioon kaikessa tekemisessään. Kun jatkat tämän postauksen lukemista, opit myös vahvistamaan itseäsi – jos siis olet erityisherkkä ihminen. Katsotaan sitä ennen vielä vähän lisää tästä käsitteestä niin osaat paremmin tunnistaa, onko sinussa erityisherkän ihmisen ominaisuuksia.

Erityisherkkyyden tiedostamisesta hyötyä

Erityisherkkä ihminen tulkitsee liikaa

Jokaisessa erityisherkässä ilmenee jollain tavoin seuraavat piirteet – toisissa vahvemmin kuin toisissa: empaattisuus ja emotionaalisuus (kykyä yhdistyä toisen henkilön tuntemaan), erilaisten vivahteiden aistiminen (ympäristön ja tunnemaailman yksityiskohtien reagoimiskyky), ärsykkeiden uuvuttava vaikutus, syvällisyys ja pohtiva luonne (intuitiivisuus ja asioiden yhdisteleminen).

Erityisherkän tapana on mielellään tarkkailla muita, joka myös mahdollistaa asioiden ylitulkitsemisen. Jos olet altis priorisoimaan muiden tunteet ykköseksi omiesi edelle, sinusta voi tuntua käsittämättömältä, miksi joku toinen ei tee niin. Ja sen seurauksena voit kokea, että sinussa olisi jotain vikaa. Jos olet herkkä ihminen, vaistoat mahdollisesti hyvinkin nopeasti jos sinusta ei tykätä tai sinut kierretään kaukaa. Ihmisten välillä olevat jännitteet on helppo aistia sinulle.

Erityisherkkänä sinun tulisi kuitenkin tiedostaa, että ihmiset ovat erilaisia ja kaikilla on syynsä omalle käytökselleen. Kaikki muiden toiminta ei johdu sinusta tai ei ole reagointia sinun toimintaasi. Kaikille ei vain ole tyypillistä tulkita koko ajan ympäristöään ja ottaa muita huomioon. Se ei siis tarkoita, ettei henkilö pitäisi sinusta. Kuitenkin on hyvä muistaa, että osa ihmisistä on ilkeitä myös muillekin, ei vain sinulle. Se kertoo kuitenkin vain hänestä itsestään, ei sinusta. Sellaiset kannattaa jättää omaan arvoonsa ja, jos mahdollista, kiertää heidät kaukaa, jottei sinun värähtelytaajuutesi tipahda alas sellaisten takia. Tapanasi kun luultavammin on altistua mielialan vaihteluille muiden ihmisten mielialojen myötä.

Erityisherkän intensiivisyys ja empaattisuus

Erityisherkän intensiivisyys ja empaattisuus

Erityisherkkä ystävystyy helposti, jos hän kohtaa ja tunnistaa toisessa ihmisessä aitouden. Erityisherkkä tutustuu uusiin ihmissuhteisiin vahvalla intesiteetillä, jos kokee toisen kanssa yhteyden tunnetta. Yhteydenpito on tiivistä ja syvällistä. Se voi mennä niin intensiiviseksi, että asioita paljastaa liikaa eikä ole enää mitään sanottavaa. Parhaimmillaan kuitenkin syvällisyyden ansiosta lopputuloksena on loppuelämän ystävyys.

Erityisherkällä on tarve olla muille mieliksi ja välttää itsekeskeisyyttä, jolloin tunnerajojen määrittäminen voi olla haastavaa. Erityisherkkä haluaa empaattisena ihmisenä ottaa vastuulleen toiselle hyvän olon tuottamisen. Jossain kohti se voi kuitenkin kääntyä itseään vastaan ja olonsa voi tuntea hyväksikäytetyksi, jos ystävyyssuhdetta ylläpitääkin vain yksinään ja ystävän sijaan onkin tullut ystävän terapeutiksi.

Ihmissuhteissa erityisherkät ovat upeita, sillä he tiedostavat hyvin, mikä on hyväksi niin itselleen kuin myös muille. He ottavat huomioon tarkoin sen, mitä toinen haluaa ja kykenee selvittämään helposti, mikä toista miellyttää. Olipa erityisherkkä ihminen ystävänä, perheenjäsenenä tai työkaverina, hänet onnelliseksi saa se, että hän saa muut onnelliseksi (tähän varsinkin itse samaistun todella todella vahvasti).

Erityisherkälle tyypillistä on reagoida tunteillaan ylikorostuneesti ja voimakkaasti. Samaan aikaan taas erityisherkkä voi vaikuttaa poissaolevalta, silloin kun vetäytyy omiin ajatuksiinsa.

Erityisherkän 3 lahjaa ihmissuhteille

1. Empaattisuus

Erityisherkät ovat hyvin empaattisia, pystyvät asettumaan helposti toisen ihmisen asemaan ja huomioimaan hänen tunteensa. Empaattisen ihmisen seurassa voi kokea olonsa hyväksytyksi. Asioista on helpompi kertoa, vaikka ne olisivat arkojakin. Empaattinen on ystävällinen ja ottaa muut huomioon. Kuitenkin se, mikä empaattiselta ihmiseltä usein unohtuu, on se, että hänkin tarvitsee yhtälailla muilta empatiaa.

2. Syvyys

Erityisherkkä on aito ja rakastaa syvällisiä keskusteluita. Pinnan raapiminen turhauttaa. Sen sijaan asioissa on mukavaa mennä pintaa syvemmälle. Syvyys näkyy ihmissuhteissa uusina näkökulmina, nöyryytenä ja sitoutuneisuutena. Suhde erityisherkän ihmisen kanssa voi siis olla hyvinkin merkityksellinen ja aitoa sydän ystävyyttä.

3. Aitous

Erityisherkille tyypillistä on olla aitoja omia itsejään. Se voi myös pelottaa ja saada miettimään, tuleeko muiden silmissä hyväksytyksi sellaisena kuin on. Erityisherkkä tunnistaa myös helposti, onko toinen ihminen aito. Jos ei ole, niin suojamuurit nousevat heti eteen. Aidon ihmisen kanssa oleminen taas voi olla inspiroivaa ja rohkaisevaa.

Erityisherkän 3 lahjaa ihmissuhteille

Erityisherkän vahvistaminen

Herkkyyttä pidetään usein heikkouden merkkinä, mutta oikeasti se ei ole niin. Erityisherkkä ihminen voi oppia hallitsemaan energiaansa ja ymmärtämään tunteitansa, jolloin myös olla empaattisempi ja tuotteliaampi. Herkkyys on todella voimakas luovuuden lähde, kunhan sen vain oppii tiedostamaan, hyväksymään ja suuntaamaan positiiviseen.

Kun tunnistat itsessäsi erityisherkän piirteet, pystyt paremmin kiinnittämään niihin huomiota ja vahvistamaan itseäsi. Huom! Ei muuttamaan itseäsi vaan vahvistamaan itseäsi. Sen myötä taas pystyt olemaan paras versio itsestäsi ja rakastamaan itseäsi juuri sellaisena kuin olet. Kun sen pystyt itsellesi tekemään, saat elämästä niin paljon enemmän irti kaikin puolin. Omien rajojen vahvistaminen parantaa taatusti hyvinvointiasi ja tuo elämääsi terveempiä ihmissuhteita.

Oman jaksamisen ja rajojen tunnistaminen

Omat reaktiot ja jaksamisen rajat on hyvä tunnistaa. Mieti, mihin suostut ja, mitä siitä seuraa. On myös tärkeää viestiä läheisillesi valintojesi ja reaktioidesi takana piilevistä syistä ja hieman ohjeistaa heitä tulkitsemaan sinua. Se mahdollistaa, että he pystyvät ymmärtämään sinua ja käyttäytymistäsi paremmin.

Monet vilkkaat ja meluisat ympäristöt, kiireiset aikataulut ja henkiset paineet saavat erityisherkän helposti stressaantuneeksi. Jos siis tiedostat näitä etukäteen, varaa itellesi aikaa rentoutumiselle rauhallisessa paikassa, mielellään yksinään. Muista myös huolehtia, että nukut öisin tarpeeksi. Sen avulla palaudut ja saat prosessoitua ajatuksia ja tunteita paremmin. Myös ruokavaliolla on suuri merkitys mielen hyvinvoinnillesi.

Ihmissuhteet

Erityisherkkänä saatat tylsistyä ihmissuhteisiin, joissa ei ole mitään merkityksellistä. Se ei tarkoita, että hyppisi ihmissuhteesta toiseen, vaan herkät tekevät enemmän töitä läheisyyden ja kiinnostavien keskusteluiden eteen. Näin ollen herkät ovat usein valikoivia sen suhteen, minkälaisia ihmisiä elämäänsä päästävät.

Kellään ei ole velvollisuutta pitää elämässään ihmisiä, jotka ovat pahasta hyvinvoinnille. Sinun ei tule olla ihmisten käytössä, vaan vuorovaikutuksessa. On hyvä tulla monien erilaisten ihmisten kanssa toimeen, mutta lähelleen päästettävien ihmisten suhteen kannattaa olla hieman tarkempi. Kannattaa siis ihmissuhteissasi panostaa emotionaalisiin, hyväntahtoisiin ja positiivisiin ihmisiin. Arvosta itseäsi ja etsi elämääsi rakkaudellisia ihmissuhteita. Olen kertonut aiemmin täällä, miten hankkiudut hienovaraisesti negatiivisista, energiasyöpöistä ihmisistä eroon.

Kaunis ympäristö

Ympäristöllä on suuri vaikutus useimpiin erityisherkkiin ihmisiin. Sotkuiset, rumat, kaaottiset, negatiivista energiaa sisältävät paikat voivat olla hyvinkin ahdistavia. Pyri siis  viettämään aikaa luonnossa, kauniissa maisemissa ja miellyttävissä paikoissa sekä pitämään asuntosi siistinä ja rauhoittavana ympäristönä. Kodin tulisi olla sinun onnen keitaasi.

Erityisherkän vahvistaminen

Herkät ovat uskomattomia johtajia, kumppaneita ja ystäviä. Herkkien suuri empatiakyky, luovuus ja havainnointitaito ovat ominaisuuksia, joita maailmamme kipeästi tarvitsee. – Katri Mäkinen

Tekstin tietolähteenä on käytetty Hidasta elämää -sivustoa. Pääset sieltä siis halutessasi lukemaan aiheesta lisää.

Sinua voisi kiinnostaa myös:

13 vastausta artikkeliin “Erityisherkkä ihminen”

 1. Hyvä kirjoitus! Itse myös löysin ehkä vuosi (?) sitten tämän erityisherkkyyden, ja olin todella iloinen että omille käyttäytymisille ja luonteenpiirteille löytyi joku selitys. Kuitenkin pian tämän jälkeen somessa lähti kunnon “buumi” ja yks toisensa jälkeen julisti että minullapas on tämmöinen kun vähän väliä itkettää, voi minua. Tän takia tää erityisherkkyys särähtää nykyään korvaan ja vaikka moni asia tukee tukee itelläni tän puolesta niin en kyllä mainosta sitä kenellekkään. Mutta siis itse edelleen uskon vahvasti tähän, ärsyttää vaan että tosi pienistäkin jutuista ihmiset kutsuu itseään erityisherkäksi 😀 Ja siis kyse lähinnä tutuista ihmisistä.

  1. Mulla on mennyt ihan ohi! Jotenkin aina miettinyt et miten otan monet asiat niin paljon raskaammin kuin monet muut tutut ja ollu tosi hyvä ihmistuntija ja ihmetelly et miten monet muut on voinut mennä niin usein ihmistuntemuksensa kanssa pieleen. Sit toi, että erityisherkkä voi olla myös “vahva” ihminen, kuka ei itke usein niin oli jotenkin tosi silmät avaava. Oon jotenki ajatellut, että herkkä voi olla vaan jos itkee. Jotenki niin monta asiaa, missä oon kokenut olevani lähipiiristä niin poikkeuksellinen sai selityksen ja nyt helpompi ottaa myös huomioon että saa omaa jaksamista huomioitua paremmin. Mielenkiintoinen aihe perehtyä vielä lisää ja tehdä seurantaa.🤔

   1. Niimpä, ja on se kuitenkin hienoa jos kuka tahansa ton “diagnoosin” avulla hyväksyy ne omat ns. heikkoudet ja tajuaa että on ihan okei olla semmonen kuin on. Tää sun blogi on kyllä ihan huippu tälläselle ketä myös kiinnostaa hirveesti itsensä kehittäminen ja kaikki siihen liittyvä. Oon kyllä lukenu kaikki postaukset mutta nyt vasta innostunu kommentoimaan, jatka samaan malliin!♥️

   2. Kiitos ihanasta palautteesta!😍 Tästä on ilo jatkaa ja kommentoi ihmeessä jatkossakin, keskustelu on super mukavaa!❤️

 2. […] mä olen ystävänä, kumppanina ja läheisenä niin suosittelen lukemaan viimeisimmän postaukseni erityisherkistä ihmisistä. En ole niin tyhmä tai idiootti, mitä ohjelma voi antaa minua tuntematta olettaa. Enkä […]

 3. Nyt täytyy sanoa et tuli luettua niin hyvin kirjoitettu ja kuvailtu kirjoitus itseänikin koskevasta erityisherkkyydestä, kiitos tästä siis ❤️
  Mä sain tietää erityisherkkyydestä, muutama vuosi sitten ku mun vanha työkaveri kertoi mulle tämmöisestä luonteenpiirteestä (tunsi mut hyvin) ja kehoittikin mua lukemaan kirjoitetun artikkelin tästä aiheesta.

  Sun kuvailemissa erityisherkkyyden piirteissä tunnistin tosi paljon samoja piirteitä ❤️☺️ Ainut et mä oon aika tosi herkkä tietyissä tilanteissa ja saatankin mm.itkeä herkästi, vaikka luonnetta onkin temperamentin kannalta.
  Mulla ei oo koskaan myöskään pettänyt kyky arvioida ihmisiä ja niiden tunnetiloja mua kohtaa tai muita. Ja kaikki muiden tunnetilat on vahvasti mukana myös hyvässä kuin pahassa 😬😅
  On ollut kuitenkin hyvä tunnistaa tämä erityispiirre itsessä ja yrittääkin kehittää sitä tietyissä tilanteissa.
  Tsemppiä meille erityisille 😉😘❤️ Ja jatka samaan malliin, todella hyviä kirjoituksia sulla!

  1. Ihanaa kun jätit kommenttia, kiva löytää kanssatovereita!😘 Ja kiitos palautteesta, lämmittää mieltä!❤️

 4. […] heti, että meissä oli jotain samaa. Vaikka Oonassa olikin hyvin herkkä puoli (niin kuin kyllä minussakin, mutta piiloutuu hyvin ulospäin suuntautuneen persoonan taakse), Oona oli tosi sosiaalinen, omas […]

 5. Herranjumala! Hirveesti samaa mitä mussa, siis oon todella empaattinen, aina auttamassa kaikkia ja kuuntelemassa huolia, oon ottanu sen mun velvollisuudeks ja mulle tulee paha mieli jos en pysty auttamaa. Monet kehuu mua aidoks ja ainutlaatuseks. Tunnen todella vahvoina kaikki tunteet ja jos epäonnistun jossai ni se on sitte kunnon romahus. Varmasti muitaki mut nää tuli ekana mielee tästä

  1. Ihanaa löytää kanssatovereita!❤️

 6. Mahtavaa että tuot asian niin positiivisessa valossa esiin!

  Ite jokunen vuos sitten ymmärsin et oon erityisherkkä ja se anto sanoja sille miks tuntee niin voimakkaasti ja ajattelee niin isosti ja miks on tietyissä tilanteissa niin uupunu ja stressaantunut ja itkeä tihruttaa niin helposti. Myös jälkeenpäin on huomannu et yleisesti asiasta tiedetään liian vähän ja sen takia sitä pidetään huonona asiana, vikana. Toki on myös niitä kylmiä ihmisiä jotka ei edes halua tietää, mut niihin o turha aikaansa kuluttaa. Kyllä, itsellä tällänen kylmä ihminen on ihan lähipiirissä mut määräänsä enempää ei viitti yrittää.

  Jos kuitenki useemmat sais lukee tän sun postauksen ni varmaan olis tiedon myötä enemmän myötätuntoa ympäristössä ja erityisherkkyys olis yleisesti enemmän mahdollisuus kun heikkous! Ihanan positiivisesti kerrot toisaalta haastavasta mutta myös rikastuttavasta ominaisuudesta!

  1. Kiitos kommentista!☺️ Puhut asiaa ja tärkeitä oivalluksia!💗

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Verified by ExactMetrics